Agenda

  • Operaproject — Dido and Aeneas

    - MIRY Concertzaal

    “Weet je nog hoe ik vertelde hoe pijnlijk het afscheid is? Hoe traag een schip de kaai afvaart? Hoe lang het wuiven is?” Woorden van Wim De Craene,...

  • L.I.A.R.

    - CAMPO

    De leden van Frankie hebben zichzelf in een ander jasje gestoken. Ze tonen zich niet langer als onbezonnen ‘rammelband’ maar gaan in tegenstelling...