Disclaimer

Tickets Gent CV
Biezekapelstraat 5
9000 Gent
tel : 09 225 01 01
info@ticketsgent.be
www.ticketsgent.be ON : 0 627 725 602

Tickets Gent CV verkoopsvoorwaarden (01/05/2015)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ticketverkoop en aanverwanten door Tickets Gent CV. De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen in geen geval doorverkocht worden aan derden, evenmin in commerciële relatie aan derden worden overgemaakt. De persoon die de aankoop via deze website doet, aanvaardt hierbij de verkoopsvoorwaarden wanneer de betaling van een bestelling plaatsvindt.

  1. 1. Plaatsen van een bestelling

Tickets voor de activiteiten kan je bestellen op www.ticketsgent.be of via de website van de partners. Na betaling ontvang je een mail met de tickets in pdf-formaat of via smartphone. Gelieve spam of ongewenste mails na te kijken, wanneer je de tickets niet ontvangt in je standaard mailbox. Kan je de tickets niet terugvinden, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen. Mogelijk is er iets verkeerd gelopen tijdens de boeking. Indien je ervoor koos de tickets per post toegestuurd te krijgen, wordt hiervoor een verzendingskost aangerekend. (zie 3. Levering)

  1. 2. Betaling

Bij betaling met bankkaart of kredietkaart is er sprake van onmiddellijke betaling. Je ontvangt van Mollie Payments een mail met betaalgegevens. Kort daarna ontvang je onze bevestigingsmail. Mollie Payments is de betaalinstelling die alle online verrichtingen controleert en al dan niet bevestigt.

3. Levering We bieden verschillende mogelijkheden aan, met name:

e-ticket (PDF of smartphone)

Na betaling krijg je de tickets als PDF in je mailbox. Deze druk je af en breng je mee naar de voorstelling of activiteit. Een e-ticket bevat een code en kan slechts één keer gescand worden. Deze is uniek per ticket. Een kopie maken heeft bijgevolg geen zin. Van zodra fraude geconstateerd wordt, zal dit juridisch vervolgd worden. Om je e-tickets af te kunnen drukken moet je beschikken over een PDF-reader. Deze software kan je gratis op het internet vinden. Bij het afdrukken van e-tickets zorg je voor een duidelijke afdruk (op wit papier). Bij een slechte afdruk kan de QR-code mogelijks niet gelezen worden door de scanner. Indien je je ticket op je smartphone laat leveren, moet je het niet printen. We scannen dan rechtstreeks van je smartphone.

per post

Na betaling krijg je na de mail van Ticketmatic een bevestigingsmail. In deze mail krijg je een overzicht van je bestelling. De tickets worden per post door ons verzonden naar je opgegeven adres. We rekenen een extra kost van 1 euro voor de verzending. Wanneer je je tickets binnen de 7 dagen niet zou ontvangen hebben, gelieve met ons contact te nemen. De aankoop van tickets per post is slechts tot 12 dagen voor de voorstellingsdatum mogelijk, rekening houdende met de algemene verzendtermijnen (weekends, feestdagen in binnen- en buitenland). Het is belangrijk dat je mailadres en adresgegevens correct zijn. Gelieve dit bij elke bestelling goed na te kijken. Bij foutieve gegevens kunnen wij niet garanderen dat de tickets verzonden kunnen worden of tijdig aan zullen komen.

  1. 4. Terugbetaling

Wanneer je betaald hebt, is je reservering definitief. Kijk je bestelling dus goed na alvorens te betalen. Nadien zijn geen wisselingen, enkel nog bijbestellingen mogelijk. Betaalde kaarten worden niet terugbetaald, omgeruild of vervangen uitgezonderd wanneer een voorstelling wordt afgelast. Het programma, de bezetting, de locatie en de datum van de voorstellingen kunnen wijzigingen ondergaan. We houden je steeds zo correct mogelijk op de hoogte. Administratie- en/of verzendingskosten worden niet terugbetaald. Het verzakingsrecht is niet van toepassing aangezien de dienst, c.q. de reservering van tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd. Terugbetaling omwille van niet-aangekomen tickets via de post is eveneens niet mogelijk.

  1. 5. Verzendkosten

Op e-tickets worden geen kosten aangerekend voor verzending. Wanneer tickets per post verzonden worden, wordt er 1,5 euro per bestelling aangerekend.

  1. 6. Opvolgen bestelling

Voor informatie over je bestelling kan je steeds terecht bij Tickets Gent CV. Contactgegevens vind je onderaan.

  1. 7. Klachten

Bij eventuele klachten verzoeken we deze te sturen naar Tickets Gent CV (contactgegevens onderaan). Formuleer klaar en duidelijk je klacht. Geef indien mogelijk zoveel mogelijk gegevens zoals naam of ticketmail.

  1. 8. Algemeen

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. Beide partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk e-mail en fax als bewijsmiddel. De nietuitoefening door Tickets Gent CV van rechten zoals bepaald in deze verkoopsvoorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van het recht dit wel te doen in de toekomst. Tickets Gent CV heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen. De datum waarop deze gewijzigde voorwaarden van kracht worden staat steeds vermeld in de titel.

  1. 9. Privacybeleid

Privacybeleid: bij een informatieaanvraag worden je persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van Tickets Gent CV, conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van je privéleven. Ze worden enkel gebruikt om je op de hoogte te houden van de activiteiten van Tickets Gent CV en partners en worden niet doorgegeven aan derden. Je hebt uiteraard het recht je persoonlijke gegevens op te vragen en eventuele fouten te laten verbeteren.

  1. 10. Contactgegevens

Tickets Gent CV
Biezekapelstraat 5
9000 Gent

09 225 01 01 - info@ticketsgent.be - www.ticketsgent.be