maart 2023

 • double bill: Regenboog & Waldeinsamkeit

  Twee kijkdozen na elkaar op één avond. Regenboog (20')Regenboog is een ingenieuze kijkkast die zich buigt over de breking van het licht. In...

 • L.I.A.R.

  De leden van Frankie hebben zichzelf in een ander jasje gestoken. Ze tonen zich niet langer als onbezonnen ‘rammelband’ maar gaan in tegenstelling...

 • De Duivels / Les Diables

  Aan het begin van de 17de eeuw wordt het Franse provinciestadje Loudun opgeschrikt door een golf van hysterie: de non Jeanne des Anges beweert...

 • DONKEY

  In DONKEY zien we een figuur die verstrikt zit in onbeslistheid. DONKEY blijft zichzelf onderbreken, verdwaald in een voortdurend heen en weer tussen...

 • Laguna Beach - dernière

  Het universum van Frankie is fragmentarisch, rommelig en imperfect, maar ook filmisch, grappig en ontroerend. Op het podium zorgt de wisselwerking...