DISCLAIMER & PRIVACYVERKLARING

Deze website is eigendom van Tickets Gent*, een dienstverlenend bedrijf dat de ticketverkoop behartigt voor diverse organisaties in het brede culturele veld.
Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 • INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Tickets Gent of rechthoudende derden.

 • BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Tickets Gent verschaft informatie die haar wordt aangeleverd door de organisatoren waarvoor het de ticketverkoop behartigt. Deze organisatoren leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Tickets Gent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

 • VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Tickets Gent verwerkt en gebruikt persoonsgegevens in opdracht van de organisator van publieke evenementen om diensten te kunnen verlenen en aanbod en content te kunnen communiceren. Dit kan gaan om naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. Ook houden wij bestelhistoriek bij en de eventuele kortingen die u ontving. Deze informatie wordt bijgehouden ten behoeve van de organisator volgens de door die organisator gehanteerde privacyregels en wordt door Tickets Gent nooit doorgegeven aan derden.

Uw gegevens worden bewaard tot 5 jaar na uw laatste ticketaankoop en vervolgens vernietigd. Uw gegevens zijn enkel door een beperkt aantal medewerkers consulteerbaar die er allen toe gebonden zijn de vertrouwelijkheid van die informatie te vrijwaren.

TICKETS GENT VERZAMELT PERSOONSGEGEVENS OP VOLGENDE MANIEREN:

 1. Het gebruik van cookies
  Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Door de cookies werkt de webshop voor tickets, wordt uw bestelling in het winkelmandje bijgehouden en herkent de computer u als klant bij een volgende bestelling.
  Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Weet wel dat bepaalde functionaliteiten van de website niet langer zullen werken als u de cookies uitschakelt.
  TicketsGent kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren.
 2. Registratie via ticketaankoop
  Bij aankoop van een ticket worden een aantal persoonsgebonden gegevens geregistreerd en bijgehouden in de CRM van het ticketsysteem. Uw mailadres wordt door Tickets Gent enkel gebruikt om de afhandeling van uw ticket te verzekeren en om u op de hoogte te houden van eventuele event-gerelateerde informatie. Voor het eventuele gebruik van uw persoonsgegevens door de organisator in wiens opdracht Tickets Gent ticketingdiensten verleent, verwijzen we u naar het privacystatement van de desbetreffende organisator.
 3. Registratie door uw expliciete toestemming
  Via de website kan u zich bij de aankoop van tickets eventueel inschrijven om gerichte promotionele mails, nieuwsbrieven of drukwerk van de betrokken organisator te ontvangen. Door u te registreren, geeft u hem de expliciete toestemming om u op de hoogte te houden via het door u gekozen kanaal. U kan zich te allen tijde weer uitschrijven of uw registratie wijzigen. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we u naar het privacystatement van de desbetreffende organisator.

TICKETSGENT VERWERKT PERSOONSGEGEVENS MET ALS DOEL:

 1. Gebruik van onze diensten (wettelijk: contractuele basis)
  Wanneer u zich aanmeldt om tickets aan te kopen vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van onze ticketingprovider of zijn toeleveranciers*. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

  Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen verstrekken. Een ticket voor een voorstelling is persoonlijk en gegevens zijn nodig voor:
  1. het afleveren van de tickets
  2. toegangscontrole
  3. bepaling van tarieven
  4. servicemailing voor en/of na uw bezoek
  5. contactname in geval van programmawijziging of annulering
 2. Communicatie (wettelijk: gerechtvaardigd belang)
  Wanneer u e-mail of post naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
  De door ons verzamelde gegevens worden gebruikt voor marktonderzoek en klantprofilering, om de informatie over onze producten en/of diensten relevanter te maken voor jou en om de publiciteit beter af te stemmen op je mogelijke interesses en behoeften.
 1. Marketing (wettelijk: toestemming)
  Tickets Gent voert zelf geen marketingacties omtrent de voorstellingen waarvoor het de ticketverkoop beheert. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we u naar het privacystatement van de desbetreffende organisator.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Wij bieden elke ticketkoper de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Dat kan u laten weten via info@ticketsgent.be. Weet wel dat u in dat geval ook geen servicemails of andere e-mails meer ontvangt. Potentiële programmawijzigingen of andere nuttige informatie kunnen u hierdoor ontgaan.
Als u uw gegevens en orderhistoriek volledig wil laten wissen, kan u hiervoor ook contact met ons opnemen. In dat geval verwijderen wij uw naam, e-mailadres en orderhistoriek uit onze systemen.

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren geregeld of we aan deze privacyverklaring zoals opgesteld in de GDPR voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@ticketsgent.be of +32 (0)9 225 01 01.
Bij bezwaren heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-commissie. We vragen u echter eerst met ons contact op te nemen. We gaan ervan uit dat we u op de juiste manier kunnen tegemoetkomen.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

*Contactgegevens:

TicketsGent CV
www.ticketsgent.be
Biezekapelstraat 5, B-9000 Gent, ondernemingsnummer BE 0627 725 602

Ticketmatic België bvba
www.ticketmatic.com
Philipssite 5A, B-3001 Leuven, ondernemingsnummer BE 0628 770 925