januari 2020

  • FAMILIE - MILO RAU

    De meest onbevattelijke misdaad die een mens kan plegen wordt nagespeeld door een echte familie. Wat drijft mensen zo ver dat ze hun eigen kinderen...

  • THE WILD HUNT - ROBIN/THOMAS BELLINCK

    ​In een denkbeeldig museum pakt een wolk van stemmen samen. Hun lichamen zijn noodgedwongen elders, maar als afwezige vertellers delen ze hier hun...